من یک گی هستم و به تیپ خاصی از مردها علاقه دارم . اگر علاقه ای به صفحه من ندارید مجبور به دیدن نیستید
I'm a gay who lives in Iran.